Ceník

Aplikace náušnice  1ks 100,-
Výpis z dokumentace 100,-
Vyplnění  formuláře pro  pojišťovnu 100,-
Pracovně lékařské služby  - dle rozsahu  -
vstupní, periodické prohlídky, vyšetření pro  práci ve výškách
300 - 500,-
Vyšetření na řidičský průkaz, zbrojní pas,
pilotní  a potápěčský průkaz
100,-